google5ddf3746562ded2c.html

— Kattoremontti KYSY TARJOUS!

+358405170112

Uusimme kattosi luotettavasti ja edullisesti. Kattoremontin saa halvemmalla talvella, silloin se onnistuu ihan hyvin.

Kattoremontin tyypit joita asennamme ovat: normaalit peltiprofiilit ja tiili/ poltettutiili. Konesaumattua emme tee.

Suuntaa antava hinnoittelu esimerkki suoralle peruslappeelle on 40-90 €/m2 Alv.0% katemateriaalista riippuen. Sisältää vanhan purkamisesta uuden asennuksen tarvikkeineen.

Lisäkustannuksia koituu sadevesi-poistoista, piipunpellityksistä, muista läpivienneistä, aumoista/kulmista ja reunapellityksistä.

Kattoremontti Lukkosaumakatto @home_VOC

Lukkosaumakatto @home_VOC

Yhteistyössä Vinkkejä Kattoremonttiin

Yhteystiedot klikkaa tästä

Kattoremontti kilpailutus

Tarjousten vertailu on vaikeaa, ja usein tarjoukset eroavat toisistaan hinnan lisäksi myös sisällöltään. Alla olevasta muistilistasta löydät asiat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tarjouksiin tutustuessa.

Tarjouksen sisältö

 • Minkä laatuiset sadevesikourut ja kattoturvatuotteet sisältyvät tarjoukseen?
 • Kenen valmistamia kattomateriaalit ovat? Tarkista myös peltikaton osalta seuraavat seikat:
 • Missä kattopellit on valmistettu?
 • Mitä materiaalia katteet ovat ja millainen pinnoite niissä on?
 • Kuinka vahvaa materiaalia pellit ovat?
 • Millainen takuu tuotteille annetaan; puhkiruostumattomuustakuu, tekninen takuu ja esteettisyystakuu?
 • Kenen myöntämä on kattoremontin kokonaistakuu, jos reklamoitavaa on?
 • Lisätarvikkeet kattoremontti
 • Millaisia ruuveja urakoitsija käyttää ja millainen takuu ruuveilla on?
 • Pyydä myös selvittämään tarjouksessa kaikkien muidenkin lisätarvikkeiden takuu ja takuuaika
 • Käytetäänkö työssä alihankkijoita
 • Jos käytetään alihankkijoita, niin missä työnvaiheissa?
 • Selvitä, mikä on työn ja materiaalien kotimaisuusaste.
 • Milloin kattoremontti työ pystytään tekemään?
 • Kuinka kauan työ kestää?
 • Tekevätkö työmiehet urakan kerralla vai poistuvatko muille työmaille välissä? Entä montako työmiestä tulee tekemään työn?

Sopimusasiat Kattoremontti

 • Selvitä seuraavat sopimusasiat jo tarjouspyyntövaiheessa kattoremontista. Valintasi tehtyä muista tehdä kirjallinen sopimus, johon sovitut asiat on kirjattu selkokielellä.
 • Selvitä laskutusaikataulu ja maksuaikataulu. Tapahtuuko laskutus vasta jälkikäteen, kun asiakkaana olette hyväksyneet työn tehdyksi?
 • Mitä tarjottuun hintaan sisältyy vai onko kyseessä avaimet käteen -paketti?
 • Montako tuntia ylimääräistä työtä ja materiaalia sisältyy hintaan, jos esimerkiksi löytyy pieni kosteusvaurio jossain kohtaa rakenteissa?
 • Miten tilanne hoidetaan, jos remontin yhteydessä löytyy jotain isompaa vauriota, mikä ei kuulu tarjottuun urakkahintaan? Selvitä mikä on erillistöiden tuntiveloitushinta?
 • Minkälainen menettelytapa on käytössä, jos lisätöitä muodostuu?
 • Selvitä, jääkö joitain asioita sinun hoidettavaksi ja jos, niin mitä.
 • Kenellä on kokonaisvastuu kattoremontin onnistumisesta ja lainsäädännön noudattamisesta esimerkiksi kattoturvatuotteiden osalta?
 • Varmista, kenellä on vastuu työturvallisuudesta.
 • Onko toimijalla vastuuvakuutus?
 • Mikä on menettely, jos kattoremontin valmistuminen viivästyy?
 • Muista myös varmistaa, että urakoitsijalla on asbestipurkulupa, jos purettava katto on vanha asbestia sisältävä varttikatto.
 • Tarkista yrityksen verovelkatodistus (jos velvoitteita on hoitamatta, verottajalla on oikeus evätä kotitalousvähennys).

Työvaiheet Kattoremontti

1. Huolellinen suunnitelma asiakkaalle parhaalla ratkaisulla

Tekninen myyjä tekee tarkan suunnitelman, jossa on mukana toteutustiimi. Kaikki on tiimityötä ja tieto kulkee hyvin.

2. Turvakaiteiden tai telineiden asennus

Kattoremontti aloitetaan asentamalla turvakaiteet tai telineet katon ympärille.

3. Purkutyöt

Vanha vesikatto ja poistettavat rakenteet puretaan. Pellit, tiilet sekä muut painavat ja isot osat nostetaan autonosturilla suoraan jätelavalle. Pellin- ja puunpalat siivotaan pihalta pois. Jos purkamisen aikana löytyy yllätyksiä, kerrotaan niistä asukkaalle ja yhdessä sovitaan, miten työssä edetään.

4. Aluskatteen asennus

Aluskate on vesikatteen alle asennettava rakenteita kosteudelta suojaava kangas. Aluskate on hengittävä ja ohjaa vesikaton alapinnalle kondensoituvan veden pois räystäälle. Ilmaston muututtua kosteammaksi, aluskatteen hengittävyys on ehdoton ominaisuus.

5. Ruoteiden asennus

Aluskatteen päälle asennetaan ensin päätyräystään suuntainen laudoitus, jonka päälle tulee vaakasuora ruodelaudoitus. Ruodelaudoitus kiilataan suoraksi, jos alemmissa rakenteissa on notkelmia. Aluskatteen ja vesikaton väliin jää tuulettuva kerros. Näin rakenteet pääsevät kuivumaan ja ne säilyvät terveenä.

6. Kattopeltien tai kattotiilien asentaminen

Ruodelautojen päälle asennetaan kattopelti taikattotiilet. Piiput pellitetään ja ilmastoinnin vaatimat läpiviennit tehdään ja tiivistetään.

7. Räystäslautojen asentaminen

Kun pelti- tai tiilikate on paikoillaan, on aika asentaa uusi pohjamaalattu räystäslauta ja maalata sekä uudet ja vanhat räystäslaudat.

8. Kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä

Viimeisenä on vuorossa lumiesteiden kattosiltojen, lapetikkaiden sekä seinätikkaiden asennus. Sadevesijärjestelmän asennuksen jälkeen kattoremontti onkin valmis ja tuo vuosikymmeniä terveitä lisävuosia omalle kodille.

9. Asiakastyytyväisyyden seuranta

Asiakkaalta kysytään palautetta, miten kattoremontti urakka meni hänen näkökulmastaan?

Toimialue Kattoremontti

Uusimaa:

Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo, Lohja, Hyvinkää

Kanta-Häme

Hämeenlinna

Päijät-Häme

Lahti

Varsinais-Suomi

Salo, Turku

Takuut

Asennustakuu 5 vuotta Kattoremontti

Maalitakuu 25 vuotta

Tekninen takuu 50 vuotta

Räystäsrakenteet

Yleistä 

Räystään tehtävänä on estää veden tunkeutuminen katto- ja seinärakenteisiin sekä järjestää katolle tarvittava tuuletus. Räystäät suojaavat seinän ja katon liitosta sekä tuuletusreittejä ja vähentävät ulkoseinän yläosan viistosaderasitusta.

Räystäät jaetaan kolmeen luokkaan niiden leveyden perusteella:

 • leveät räystäät leveys yli 400 mm
 • kapeat räystäät leveys 50…400 mm
 • räystäättömät vain katon reunapellitys

Riskit

 • Tuuletusrakojen puutteet heikentävät yläpohjarakenteen tuuletusta ja hidastavat rakenteeseen joutuneen kosteuden poistumista.
 • Lunta tai vettä kulkeutuu tuuletusrakojen kautta yläpohjatilaan
 • Rakennuksen räystäättömyys lisää ulkoseinään kohdistuvaa saderasitusta.
 • Räystäskourun puuttumisen takia kattovesi pääsee putoamaan vapaasti räystäältä, jolloin vettä roiskuu seinän pinnalle.

Tutkimusten perusteella selvitetään räystäitten nykyinen kunto ja korjaussuunnitelman tarve.

Kunnossapito ja huolto, katso teksti  Vesikatto ja yläpohja.

Ohjeet ja määräykset

Uudisrakennuskohteissa ja soveltuvin osin korjauskohteissa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

 • Puurakenteinen ulkoseinä edellyttää pitkiä räystäitä, vähintään 500 mm.
 • Lyhyet räystäsrakenteet varustetaan ns. myrskypellillä, jonka tehtävänä on estää seinärakennetta pitkin ylös nousevan veden pääsy rakenteisiin. Myrskypelti asennetaan seinään tehtävään uraan tai sen tiiveys seinärakenteeseen varmistetaan muulla tavalla.
 • Räystään leveys ja rakenne suunnitellaan rakennuksen sijainti, kattorakenne sekä julkisivurakenne ja -materiaali huomioon ottaen sellaiseksi, että se mahdollistaa julkisivu- ja kattorakenteen tuulettumisen, estää sadeveden pääsyn julkisivu- ja kattorakenteisiin sekä suojaa julkisivun yläosaa saderasituksilta.
 • Sisäänpäin kallistetuilla loivilla katoilla ( <1 :20) on räystäällä vähintään 100 mm korkea korotus kattopinnasta lukien. Korotuksen yläpinta kallistetaan katolle päin. Räystäskorotuksen korkeutta suunniteltaessa otetaan huomioon katon kallistukset ja kattokaivojen määrä, lumi, rakennuksen korkeus sekä mahdollinen tulviminen.
 • Räystäspellin päälle tuleva vesi johdetaan katolle kallistamalla pelti sisäänpäin kaltevuuteen 1:6.
 • Räystäspellitys kiinnitetään riittävän tiheästi tarkoituksenmukaisilla, tiivisteellä varustetuilla ruuveilla
 • Räystäättömien tai sisään vedettyjen räystäiden suunnittelu ja toteutus vaatii erityistä huolellisuutta. Jos räystäässä on tuuletusrako, ulottuu räystäspelti vähintään 70 mm tuuletus raon alareunan alapuolelle Julkisivun yläreunaa alemmaksi) sekä vähintään 30 mm seinäpinnasta ulospäin ja se varustetaan tippanokalla. Paremmin suojaavaa ratkaisua suositellaan mm. seuraavissa tapauksissa:
  • rakennus sijaitsee rannikolla tai saaristoalueella
  • rakennukseen kohdistuu muutoin voimakas viistosaderasitus
  • rakennus on yli 3-kerroksinen
  • rakennuksen julkisivumateriaali on syytä suojata voimakkaalta saderasitukselta.
 • Räystäillä on vedeneristyksen ulotuttava räystään päällä aina räystään ulkoreunan yli tippanokaksi niin, ettei räystään yli vuotava vesi valu tai imeydy seinärakenteen sisään.
 • Räystäällä käytettävä peltirakenteinen laipalla varustettu avoin kourumallinen yliheittäjä varmistaa tulvatilanteessa vesien hallitun poisjohtamisen katolta. Yliheittäjä ei saa olla katon ainoa vedenpoistoreitti paitsi esim. pienien varastojen vesikatoilla. Yliheittäjä on avoin kouru, putket jäätyvät umpeen.
 • Jos kattorakenteessa on aluskate, on se ulotettava ulkoseinäpinnan ulkopuolelle siten, että aluskatteen päälle joutuvat kondenssi- ja vuotovedet pääsevät haittaa aiheuttamatta ulos.
 • Räystäspellitysten jatkokset ja kiinnityskohdat tehdään siten, että ne pysyvät tiiviinä lämpöliikkeistä huolimatta ja ettei vesi pääse tunkeutumaan pellitysten alle. Tarvittaessa saumat tiivistetään elastisena pysyvillä tuotteilla.
 • Seinärakenteen sisään tai seinälinjan päälle ei saa rakentaa räystäskouruja.
 • Käytettäessä ulkopuolista vedenpoistoa suunnitellaan räystäskourut siten, etteivät katolta valuva lumi ja jää kerry niihin ja vaurioita niitä. Räystäskourujen ja syöksytorvien malli ja koot valitaan niin suuriksi, että ne ovat helposti huollettavissa ja että ne eivät tukkeudu. Kourujen minimikokona käytetään 125 mm ja syöksytorvien minimihalkaisijana 100 mm. Kouruissa on kallistukset syöksytorviin päin.
 • Räystäskourujen suunnittelussa otetaan huomioon kourujen tukkeutumisesta tai jäätymisestä aiheutuvien vuotovesien ohjaus siten, etteivät ne kulkeudu seinäpinnalle tai pääse sisään seinärakenteeseen. Kourun ja vesikaton väli tehdään vesitiiviiksi.

Käytettyjä korjausratkaisuja

 • Vettä seinäpinnalle valuttavat räystäskourut uusitaan riittävän suuriksi ja ne kallistetaan riittävästi.
 • Ilman räystäskouruja rakennettu kalteva katto varustetaan kallistetuilla räystäskouruilla ja syöksytorvilla
 • Väärin rakennetut räystäspellit uusitaan siten, että pellit estävät sadeveden pääsyn rakenteen sisään ja sadeveden valumisen julkisivua pitkin. Samalla tarkistetaan että vedeneriste ulottuu riittävän pitkälle (räystään yli).
 • Puuttuvat myrskypellit lisätään.
 • Tuuletusrakojen/-reittien toimivuus tarkastetaan ja tarvittaessa ne avataan. Hyönteisverkkoa voidaan käyttää hyödyksi haluttaessa estää lintujen pääsy kattorakenteeseen tai rajoittaa tuiskulumen määrää. Hyönteisverkon asentamisen tarve tulee harkita tapauskohtaisesti ja ottaa erityisesti huomioon sen vaikutus tuuletuksen. Liian pienisilmäinen verkko estää rakenteen tehokkaan tuulettumisen.
 • Tarvittaessa syöksytorviin ja räystäskouruihin asennetaan sulatuskaapelit.
 • Seinän päälle tai räystäsrakenteen alueelle lopetettu aluskate jatketaan seinärakenteen ulkopuolelle ulottuvaksi.

Lähdekirjallisuus

1. Kosteus rakentamisessa, RakMK C2 opas, 1999. Helsinki, Ympäristöministeriö

2. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjaus. 1997. Helsinki. Ympäristöministeriö

3. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL 107-2000, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

4. Kosteusvauriokorjausten laadunvarmistus, Kirsi Torikka, Tarja Hyypöläinen, Jussi Mattila, Ralf Lindberg, TTKK 1999

5. RT 80-10632 Rakennusten suojapellitykset

6. RT 85-10738 Vesikaton korjaus

Kysy lisää Whatsapp kattoremontti aiheesta